Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


home

Risico’s

Chemisch: vloeistoffen, gassen, dampen, nevels, rook, onderdompeling, spatten e.d. Biologisch: bacteriën en virussen, stof, vezels Mechanisch: vallen van hoogte, uitglijden, vallen, trillingen, schokken, slagen, steek, snij en schaafwonden Thermisch: Hitte, vuur, kou Elektriciteit: Straling: Ogen La-waai: Gehoor

Bescherming: Ogen Gehoor Ademhalingswegen Gelaat Gehele hoofd Boven Lede-maten Hand Arm Onder Lede-maten Voet Been Huid Romp/buik Gehele lichaam Inwendig

Oog- en gelaats-bescherming

Veiligheids-bril

Lasbril Laskap Gelaat-scherm

Hand- bescherming Tegen hitte Tegen kou Tegen chemische invloeden

Organisatorische en technische maatregelen kunnen in een aantal situaties de risico’s voor de veiligheid en gezondheid van werknemers onvoldoende beperken of voorkomen. Een signalering die de aandacht vestig op een object, een activiteit of een situatie kan dan noodzakelijk zijn.

In deze bijlage is een overzicht opgenomen van de verschillende categorieën borden:

1. Verbodsborden 2. Waarschuwingsborden 3. Gebodsborden 4. Reddingsborden 5. Borden ivm het brandbestrijdingsmateriaal.

1) Verbodsborden Verboden te roken Vuur, open vlam en roken verboden Verboden voor voetgangers Geen drinkwater Geen toegang voor onbevoegden Verboden met water te blussen Niet aanraken Verboden voor transportvoertuigen Verboden voor personen met een pacemaker

2) Waarschuwingsborden Gevaar Giftige stoffen Oxyderende stoffen Bijtende stoffen Explosieve stoffen Ontvlambare stoffen of hoge temperaturen Biologisch risico Niet-ioniserende stoffen Radioactieve stoffen Lage temperaturen Gevaar voor elektrische spanning Laserstraal Transportvoertuigen Belangrijk magnetisch veld

3) Gebodsborden Veiligheidsschoenen verplicht Oogbescherming verplicht Gehoorbescherming verplicht Veiligheidshandschoenen verplicht Adembescherming verplicht Veiligheidshelm verplicht

4) Reddingsborden Vluchtweg/ nooduitgang Te volgen richting (vaak in combinatie met ander reddingsbord) Eerste hulp EHBO Brancard Veiligheidsdouche Oogdouche

Waarschuwingsborden

home.txt · Laatst gewijzigd: 17/08/2011 17:19 door admin

Paginahulpmiddelen